محصولات

محصولات


 • پرچم دهه ي فجر

  جنس : ساتن

  ابعاد : سایزها ی افقی 120*70 140*80 150*90 و... سایزهای عمودی 2*1 3*1 4*1 و...تا ارتفاع 10متر بستگی به ارتفاع میله دارد.

  نوع چاپ : اسيدي،سيلك،ديجيتال

  نوع اتصال : جاچوب ، نوارحلقه ، واترپانچ

  دور دوزی: دارد

 • پرچم رومیزی ایران

  جنس : ساتن و جیر

  ابعاد : 30 * 20

  نوع چاپ : سیلک و دیجیتال

  نوع اتصال : نوار و بند

  دور دوزی: ریشه دوزی

 • پرچم رومیزی ایران (بدون ریشه)

  جنس : ساتن

  ابعاد : 20 * 10 - 30 * 20 - 25 * 15

  نوع چاپ : دیجیتال

  نوع اتصال : نوار و بند

  دور دوزی: برش لیزری

 • پرچم تشریفات ایران

  جنس : ساتن ، جیر

  ابعاد : 150 * 90

  نوع چاپ : سیلک و دیجیتال

  نوع اتصال : نوار و بند

  دور دوزی: ریشه دوزی

 • پرچم تشریفات لمینت ایران

  جنس : ساتن یک رو

  ابعاد : 150 * 90

  نوع چاپ : دیجیتال

  نوع اتصال : نوار و بند

  دور دوزی: برش لیزری - ریشه کشی

 • پرچم اهتزاز ایران

  جنس : ساتن ، ژرسه

  ابعاد : 80*140 - 90*150 - 100*170 - 120*210 - 140*245

  نوع چاپ : سیلک ، اسیدی ، دیجیتال

  نوع اتصال : جاچوب ، نوارحلقه ، واترپانچ

  دور دوزی: دو سوزنه ، گان کشی

 • پرچم اهتزاز عمودی ایران

  جنس : ساتن ، ژرسه

  ابعاد : در عرضهای 50-75-100-150 و با طولهای 1 الی 10 متر

  نوع چاپ : سیلک ، اسیدی ، دیجیتال

  نوع اتصال : جاچوب ، نوارحلقه ، واترپانچ

  دور دوزی: دو سوزنه ، گان کشی

 • پرچم اهتزاز ایران (بسیار بزرگ)

  جنس : سوپر ساتن

  ابعاد : طول 5 الی 30 متر و عرض 3 الی 13 متر

  نوع چاپ : اسیدی

  نوع اتصال : برزنت بسیار محکم و حلقه فلزی

  دور دوزی: برزنت کشی کامل

 • پرچم ریسه ایران

  جنس : ساتن ، ژرسه

  ابعاد : در اشکال مثلثی ، مستطیل و نیم دایره در ابعاد متفاوت

  نوع چاپ : سیلک ، دیجیتال

  نوع اتصال : بند کشی

  دور دوزی: ندارد

 • پرچم دستی ایران

  جنس : کاغذی، ساتن، پلی استر

  ابعاد : 20*30 - 30*40 - 40*60

  نوع چاپ : سیلک ، اسیدی ، دیجیتال ، افست

  نوع اتصال : جاچوب

  دور دوزی: ندارد

 • پرچم رومیزی تبلیغاتی

  جنس : ساتن ، جیر

  ابعاد : 30 * 20

  نوع چاپ : سیلک ، گل دوزی ، دیجیتال

  نوع اتصال : نوار و بند

  دور دوزی: ریشه دوزی

 • پرچم رومیزی تبلیغاتی (بدون ریشه)

  جنس : ساتن

  ابعاد : 20 * 10 - 30 * 20 - 25 * 15

  نوع چاپ : دیجیتال

  نوع اتصال : نوار و بند

  دور دوزی: برش لیزری

 • پرچم رومیزی تبلیغاتی در سایز و طرح متفاوت

  جنس : ساتن

  ابعاد : در اشکال و ابعاد متفاوت

  نوع چاپ : سیلک ، دیجیتال

  نوع اتصال : نوار و بند

  دور دوزی: ندارد

 • پرچم تشریفات تبلیغاتی

  جنس : ساتن ، جیر

  ابعاد : 150 * 90

  نوع چاپ : سیلک ، گل دوزی ، دیجیتال

  نوع اتصال : نوار و بند

  دور دوزی: ریشه دوزی

 • پرچم تشریفات لمینت تبلیغاتی

  جنس : ساتن یک رو

  ابعاد : 150 * 90

  نوع چاپ : دیجیتال

  نوع اتصال : نوار و بند

  دور دوزی: برش لیزری - ریشه کشی

 • پرچم اهتزاز تبلیغاتی

  جنس : ساتن ، ژرسه

  ابعاد : 80*140 - 90*150 - 100*170 - 120*210 - 140*245

  نوع چاپ : سیلک ، اسیدی ، دیجیتال

  نوع اتصال : جاچوب ، نوارحلقه ، واترپانچ

  دور دوزی: دو سوزنه ، گان کشی

 • پرچم اهتزاز عمودی تبلیغاتی

  جنس : ساتن ، ژرسه

  ابعاد : در عرضهای 50-75-100-150 و با طولهای 1 الی 10 متر

  نوع چاپ : سیلک ، اسیدی ، دیجیتال

  نوع اتصال : جاچوب ، نوارحلقه ، واترپانچ

  دور دوزی: دو سوزنه ، گان کشی

 • پرچم یادبود تبلیغاتی

  جنس : ساتن ، جیر

  ابعاد : در اشکال و ابعاد متفاوت

  نوع چاپ : سیلک ، دیجیتال

  نوع اتصال : ندارد

  دور دوزی: ریشه دوزی

 • پرچم ریسه تبلیغاتی

  جنس : ساتن ، ژرسه

  ابعاد : در اشکال مثلثی ، مستطیل و نیم دایره در ابعاد متفاوت

  نوع چاپ : سیلک ، دیجیتال

  نوع اتصال : بند کشی

  دور دوزی: ندارد

 • پرچم دستی تبلیغاتی

  جنس : کاغذی، ساتن، ژرسه

  ابعاد : 20*30 - 30*40 - 40*60

  نوع چاپ : سیلک ، اسیدی ، دیجیتال ، افست

  نوع اتصال : جاچوب

  دور دوزی: ندارد

 • پرچم رومیزی کشورها

  جنس : ساتن ، جیر

  ابعاد : 30 * 20

  نوع چاپ : سیلک و دیجیتال

  نوع اتصال : نوار و بند

  دور دوزی: ریشه دوزی

 • پرچم رومیزی کشورها (بدون ریشه)

  جنس : ساتن

  ابعاد : 20 * 10 - 30 * 20 - 25 * 15

  نوع چاپ : دیجیتال

  نوع اتصال : نوار و بند

  دور دوزی: برش لیزری

 • پرچم تشریفات کشورها

  جنس : ساتن ، جیر

  ابعاد : 150 * 90

  نوع چاپ : سیلک ، گل دوزی ، دیجیتال

  نوع اتصال : نوار و بند

  دور دوزی: ریشه دوزی

 • پرچم تشریفات لمینت کشورها

  جنس : ساتن یک رو

  ابعاد : 150 * 90

  نوع چاپ : دیجیتال

  نوع اتصال : نوار و بند

  دور دوزی: برش لیزری - ریشه کشی

 • پرچم اهتزاز کشورها

  جنس : ساتن ، ژرسه

  ابعاد : 150 * 90

  نوع چاپ : سیلک ، اسیدی ، دیجیتال

  نوع اتصال : جاچوب ، نوارحلقه

  دور دوزی: گان کشی

 • پرچم اتومبیل کشورها

  جنس : ساتن ، جیر

  ابعاد : 30 * 20

  نوع چاپ : سیلک ، دیجیتال

  نوع اتصال : جاچوب

  دور دوزی: گان کشی

 • پرچم ساحلی

  جنس : ساتن

  ابعاد : 3.3 * 90 - 2.3 * 90

  نوع چاپ : دیجیتال

  نوع اتصال : میله های مخصوص

  دور دوزی: دو سوزنه

 • پرچم ویژه ماه محرم

  جنس : ساتن

  ابعاد : سایزها ی افقی 120*70 140*80 150*90 و... سایزهای عمودی 2*1 3*1 4*1 و...تا ارتفاع 10متر بستگی به ارتفاع میله دارد.

  نوع چاپ : سیلک ، اسیدی ، دیجیتال

  نوع اتصال : جاچوب ، نوارحلقه ، واترپانچ

  دور دوزی:

 • پرچم ویژه ماه رمضان

  جنس : ساتن

  ابعاد : سایزها ی افقی 120*70 140*80 150*90 و... سایزهای عمودی 2*1 3*1 4*1 و...تا ارتفاع 10متر بستگی به ارتفاع میله دارد.

  نوع چاپ : سیلک

  نوع اتصال : جاچوب ، نوارحلقه ، واترپانچ

  دور دوزی:

 • پرچم ویژه نوروز

  جنس : ساتن

  ابعاد : سایزها ی افقی 120*70 140*80 150*90 و... سایزهای عمودی 2*1 3*1 4*1 و...تا ارتفاع 10متر بستگی به ارتفاع میله دارد.

  نوع چاپ : سیلک ، اسیدی ، دیجیتال

  نوع اتصال : جاچوب ، نوارحلقه ، واترپانچ

  دور دوزی:

 • پایه سنگی

  جنس پایه : سنگ

  جنس میله : فلزی

  رنگ پایه : سفید

  رنگ میله : فلزی

  ابعاد پایه : قطر کفی 10 سانتی متر

  ابعاد میله : ارتفاع میله 40 سانتی متر

  نحوه اتصال : پیچ و مهره

 • پایه سنگی نوع یک

  جنس پایه : سنگ

  جنس میله : فلزی

  رنگ پایه : سفید

  رنگ میله : فلزی

  ابعاد پایه : قطر کفی 11 سانتی متر

  ابعاد میله : ارتفاع میله 40 سانتی متر

  نحوه اتصال : پیچ و مهره

 • پایه استیل تک میله

  جنس پایه : فلزی

  جنس میله : فلزی

  رنگ پایه : نقره ای

  رنگ میله : فلزی

  ابعاد پایه : قطر کفی 10 سانتی متر

  ابعاد میله : ارتفاع میله 45 سانتی متر

  نحوه اتصال : پیچ و مهره

 • پایه استیل دو میله

  جنس پایه : فلزی

  جنس میله : فلزی

  رنگ پایه : نقره ای

  رنگ میله : فلزی

  ابعاد پایه : قطر کفی 10 سانتی متر

  ابعاد میله : ارتفاع میله 40 سانتی متر

  نحوه اتصال : پیچ و مهره

 • پایه مدل L

  جنس پایه : فلزی

  جنس میله : فلزی

  رنگ پایه : نقره ای

  رنگ میله : فلزی

  ابعاد پایه : قطر کفی 5.5 سانتی متر

  ابعاد میله : ارتفاع میله 32 سانتی متر

  نحوه اتصال : پیچ

 • پایه مدل T

  جنس پایه : فلزی

  جنس میله : فلزی

  رنگ پایه : نقره ای

  رنگ میله : فلزی

  ابعاد پایه : قطر کفی 5.5 سانتی متر

  ابعاد میله : ارتفاع میله 32 سانتی متر

  نحوه اتصال : پیچ

 • پایه خاتم

  جنس پایه : چوب

  جنس میله : فلزی

  رنگ پایه : خاتم

  رنگ میله : فلزی

  ابعاد پایه : قطر کفی 10 سانتی متر

  ابعاد میله : ارتفاع میله 40 سانتی متر

  نحوه اتصال : پیچ و مهره

 • پایه خورشیدی چدن نوع 1

  جنس پایه : آلیاژ چدن

  جنس میله : فلزی

  رنگ پایه : طلایی - نقره ای

  رنگ میله : فلزی

  ابعاد پایه : قطر کفی 16 سانتی متر

  ابعاد میله : ارتفاع میله از 130 تا 230 متغیر

  نحوه اتصال : پیچ و مهره

 • پایه خورشیدی چدن نوع 2

  جنس پایه : آلیاژ چدن

  جنس میله : فلزی

  رنگ پایه : طلایی - نقره ای

  رنگ میله : فلزی

  ابعاد پایه : قطر کفی 14 سانتی متر

  ابعاد میله : ارتفاع میله از 130 تا 230 متغیر

  نحوه اتصال : پیچ و مهره

 • پایه پنجه شیری چدن نوع 1

  جنس پایه : آلیاژ چدن

  جنس میله : فلزی

  رنگ پایه : طلایی - نقره ای

  رنگ میله : فلزی

  ابعاد پایه : قطر کفی 19 سانتی متر

  ابعاد میله : ارتفاع میله از 130 تا 230 متغیر

  نحوه اتصال : پیچ و مهره

 • پایه پنجه شیری چدن نوع 2

  جنس پایه : آلیاژ چدن

  جنس میله : فلزی

  رنگ پایه : طلایی - نقره ای

  رنگ میله : فلزی

  ابعاد پایه : قطر کفی 17 سانتی متر

  ابعاد میله : ارتفاع میله از 130 تا 230 متغیر

  نحوه اتصال : پیچ و مهره

 • پایه خورشیدی ویژه

  جنس پایه : آلیاژ آلومینیوم

  جنس میله : فلزی

  رنگ پایه : طلایی

  رنگ میله : فلزی

  ابعاد پایه : قطر کفی 21 سانتی متر

  ابعاد میله : ارتفاع میله از 130 تا 230 متغیر

  نحوه اتصال : پیچ و مهره

 • پایه پنجه شیری ویژه

  جنس پایه : آلیاژ آلومینیوم

  جنس میله : فلزی

  رنگ پایه : طلایی

  رنگ میله : فلزی

  ابعاد پایه : قطر کفی 23 سانتی متر

  ابعاد میله : ارتفاع میله از 130 تا 230 متغیر

  نحوه اتصال : پیچ و مهره

 • میله اهتزاز پرچم

  جنس پایه :

  جنس میله : لوله آهن

  رنگ پایه :

  رنگ میله : لوله آهن

  ابعاد پایه :

  ابعاد میله : ارتفاع میله از 4 متر تا 15 متر

  نحوه اتصال : صفحه پلیت - رول بولت

 • میله اهتزاز بسیار بزرگ پرچم

  جنس پایه :

  جنس میله : ورق آهن به صورت چند وجهی

  رنگ پایه :

  رنگ میله : ورق آهن به صورت چند وجهی

  ابعاد پایه :

  ابعاد میله : ارتفاع میله از 20 متر تا 60 متر

  نحوه اتصال : صفحه پلیت - رول بولت

 • چوب پرچم

  جنس پایه :

  جنس میله : چوب

  رنگ پایه :

  رنگ میله : چوب

  ابعاد پایه :

  ابعاد میله : 110 و 130 سانتیمتر

  نحوه اتصال :

 • واتربندهای تبلیغاتی

  جنس پایه :

  جنس میله :

  رنگ پایه :

  رنگ میله :

  ابعاد پایه :

  ابعاد میله :

  نحوه اتصال :

 • بیلبورد تبلیغاتی شهری

  جنس پایه :

  جنس میله :

  رنگ پایه :

  رنگ میله :

  ابعاد پایه :

  ابعاد میله :

  نحوه اتصال :

 • بیلبورد تبلیغاتی بزرگراهی

  جنس پایه :

  جنس میله :

  رنگ پایه :

  رنگ میله :

  ابعاد پایه :

  ابعاد میله :

  نحوه اتصال :