محصولات

محصولات


 • میله اهتزاز پرچم

  جنس پایه :

  جنس میله : لوله آهن

  رنگ پایه :

  رنگ میله : لوله آهن

  ابعاد پایه :

  ابعاد میله : ارتفاع میله از 4 متر تا 15 متر

  نحوه اتصال : صفحه پلیت - رول بولت

 • میله اهتزاز بسیار بزرگ پرچم

  جنس پایه :

  جنس میله : ورق آهن به صورت چند وجهی

  رنگ پایه :

  رنگ میله : ورق آهن به صورت چند وجهی

  ابعاد پایه :

  ابعاد میله : ارتفاع میله از 20 متر تا 60 متر

  نحوه اتصال : صفحه پلیت - رول بولت

 • چوب پرچم

  جنس پایه :

  جنس میله : چوب

  رنگ پایه :

  رنگ میله : چوب

  ابعاد پایه :

  ابعاد میله : 110 و 130 سانتیمتر

  نحوه اتصال :