محصولات

محصولات


 • پایه خورشیدی چدن نوع 1

  جنس پایه : آلیاژ چدن

  جنس میله : فلزی

  رنگ پایه : طلایی - نقره ای

  رنگ میله : فلزی

  ابعاد پایه : قطر کفی 16 سانتی متر

  ابعاد میله : ارتفاع میله از 130 تا 230 متغیر

  نحوه اتصال : پیچ و مهره

 • پایه خورشیدی چدن نوع 2

  جنس پایه : آلیاژ چدن

  جنس میله : فلزی

  رنگ پایه : طلایی - نقره ای

  رنگ میله : فلزی

  ابعاد پایه : قطر کفی 14 سانتی متر

  ابعاد میله : ارتفاع میله از 130 تا 230 متغیر

  نحوه اتصال : پیچ و مهره

 • پایه پنجه شیری چدن نوع 1

  جنس پایه : آلیاژ چدن

  جنس میله : فلزی

  رنگ پایه : طلایی - نقره ای

  رنگ میله : فلزی

  ابعاد پایه : قطر کفی 19 سانتی متر

  ابعاد میله : ارتفاع میله از 130 تا 230 متغیر

  نحوه اتصال : پیچ و مهره

 • پایه پنجه شیری چدن نوع 2

  جنس پایه : آلیاژ چدن

  جنس میله : فلزی

  رنگ پایه : طلایی - نقره ای

  رنگ میله : فلزی

  ابعاد پایه : قطر کفی 17 سانتی متر

  ابعاد میله : ارتفاع میله از 130 تا 230 متغیر

  نحوه اتصال : پیچ و مهره

 • پایه خورشیدی ویژه

  جنس پایه : آلیاژ آلومینیوم

  جنس میله : فلزی

  رنگ پایه : طلایی

  رنگ میله : فلزی

  ابعاد پایه : قطر کفی 21 سانتی متر

  ابعاد میله : ارتفاع میله از 130 تا 230 متغیر

  نحوه اتصال : پیچ و مهره

 • پایه پنجه شیری ویژه

  جنس پایه : آلیاژ آلومینیوم

  جنس میله : فلزی

  رنگ پایه : طلایی

  رنگ میله : فلزی

  ابعاد پایه : قطر کفی 23 سانتی متر

  ابعاد میله : ارتفاع میله از 130 تا 230 متغیر

  نحوه اتصال : پیچ و مهره