محصولات

محصولات


 • پایه سنگی

  جنس پایه : سنگ

  جنس میله : فلزی

  رنگ پایه : سفید

  رنگ میله : فلزی

  ابعاد پایه : قطر کفی 10 سانتی متر

  ابعاد میله : ارتفاع میله 40 سانتی متر

  نحوه اتصال : پیچ و مهره

 • پایه سنگی نوع یک

  جنس پایه : سنگ

  جنس میله : فلزی

  رنگ پایه : سفید

  رنگ میله : فلزی

  ابعاد پایه : قطر کفی 11 سانتی متر

  ابعاد میله : ارتفاع میله 40 سانتی متر

  نحوه اتصال : پیچ و مهره

 • پایه استیل تک میله

  جنس پایه : فلزی

  جنس میله : فلزی

  رنگ پایه : نقره ای

  رنگ میله : فلزی

  ابعاد پایه : قطر کفی 10 سانتی متر

  ابعاد میله : ارتفاع میله 45 سانتی متر

  نحوه اتصال : پیچ و مهره

 • پایه استیل دو میله

  جنس پایه : فلزی

  جنس میله : فلزی

  رنگ پایه : نقره ای

  رنگ میله : فلزی

  ابعاد پایه : قطر کفی 10 سانتی متر

  ابعاد میله : ارتفاع میله 40 سانتی متر

  نحوه اتصال : پیچ و مهره

 • پایه مدل L

  جنس پایه : فلزی

  جنس میله : فلزی

  رنگ پایه : نقره ای

  رنگ میله : فلزی

  ابعاد پایه : قطر کفی 5.5 سانتی متر

  ابعاد میله : ارتفاع میله 32 سانتی متر

  نحوه اتصال : پیچ

 • پایه مدل T

  جنس پایه : فلزی

  جنس میله : فلزی

  رنگ پایه : نقره ای

  رنگ میله : فلزی

  ابعاد پایه : قطر کفی 5.5 سانتی متر

  ابعاد میله : ارتفاع میله 32 سانتی متر

  نحوه اتصال : پیچ

 • پایه خاتم

  جنس پایه : چوب

  جنس میله : فلزی

  رنگ پایه : خاتم

  رنگ میله : فلزی

  ابعاد پایه : قطر کفی 10 سانتی متر

  ابعاد میله : ارتفاع میله 40 سانتی متر

  نحوه اتصال : پیچ و مهره