محصولات

محصولات


 • پرچم رومیزی تبلیغاتی

  جنس : ساتن ، جیر

  ابعاد : 30 * 20

  نوع چاپ : سیلک ، گل دوزی ، دیجیتال

  نوع اتصال : نوار و بند

  دور دوزی: ریشه دوزی

 • پرچم رومیزی تبلیغاتی (بدون ریشه)

  جنس : ساتن

  ابعاد : 20 * 10 - 30 * 20 - 25 * 15

  نوع چاپ : دیجیتال

  نوع اتصال : نوار و بند

  دور دوزی: برش لیزری

 • پرچم رومیزی تبلیغاتی در سایز و طرح متفاوت

  جنس : ساتن

  ابعاد : در اشکال و ابعاد متفاوت

  نوع چاپ : سیلک ، دیجیتال

  نوع اتصال : نوار و بند

  دور دوزی: ندارد

 • پرچم تشریفات تبلیغاتی

  جنس : ساتن ، جیر

  ابعاد : 150 * 90

  نوع چاپ : سیلک ، گل دوزی ، دیجیتال

  نوع اتصال : نوار و بند

  دور دوزی: ریشه دوزی

 • پرچم تشریفات لمینت تبلیغاتی

  جنس : ساتن یک رو

  ابعاد : 150 * 90

  نوع چاپ : دیجیتال

  نوع اتصال : نوار و بند

  دور دوزی: برش لیزری - ریشه کشی

 • پرچم اهتزاز تبلیغاتی

  جنس : ساتن ، ژرسه

  ابعاد : 80*140 - 90*150 - 100*170 - 120*210 - 140*245

  نوع چاپ : سیلک ، اسیدی ، دیجیتال

  نوع اتصال : جاچوب ، نوارحلقه ، واترپانچ

  دور دوزی: دو سوزنه ، گان کشی

 • پرچم اهتزاز عمودی تبلیغاتی

  جنس : ساتن ، ژرسه

  ابعاد : در عرضهای 50-75-100-150 و با طولهای 1 الی 10 متر

  نوع چاپ : سیلک ، اسیدی ، دیجیتال

  نوع اتصال : جاچوب ، نوارحلقه ، واترپانچ

  دور دوزی: دو سوزنه ، گان کشی

 • پرچم یادبود تبلیغاتی

  جنس : ساتن ، جیر

  ابعاد : در اشکال و ابعاد متفاوت

  نوع چاپ : سیلک ، دیجیتال

  نوع اتصال : ندارد

  دور دوزی: ریشه دوزی

 • پرچم ریسه تبلیغاتی

  جنس : ساتن ، ژرسه

  ابعاد : در اشکال مثلثی ، مستطیل و نیم دایره در ابعاد متفاوت

  نوع چاپ : سیلک ، دیجیتال

  نوع اتصال : بند کشی

  دور دوزی: ندارد

 • پرچم دستی تبلیغاتی

  جنس : کاغذی، ساتن، ژرسه

  ابعاد : 20*30 - 30*40 - 40*60

  نوع چاپ : سیلک ، اسیدی ، دیجیتال ، افست

  نوع اتصال : جاچوب

  دور دوزی: ندارد