محصولات

محصولات


 • پرچم دهه ي فجر

  جنس : ساتن

  ابعاد : سایزها ی افقی 120*70 140*80 150*90 و... سایزهای عمودی 2*1 3*1 4*1 و...تا ارتفاع 10متر بستگی به ارتفاع میله دارد.

  نوع چاپ : اسيدي،سيلك،ديجيتال

  نوع اتصال : جاچوب ، نوارحلقه ، واترپانچ

  دور دوزی: دارد

 • پرچم ویژه ماه محرم

  جنس : ساتن

  ابعاد : سایزها ی افقی 120*70 140*80 150*90 و... سایزهای عمودی 2*1 3*1 4*1 و...تا ارتفاع 10متر بستگی به ارتفاع میله دارد.

  نوع چاپ : سیلک ، اسیدی ، دیجیتال

  نوع اتصال : جاچوب ، نوارحلقه ، واترپانچ

  دور دوزی:

 • پرچم ویژه ماه رمضان

  جنس : ساتن

  ابعاد : سایزها ی افقی 120*70 140*80 150*90 و... سایزهای عمودی 2*1 3*1 4*1 و...تا ارتفاع 10متر بستگی به ارتفاع میله دارد.

  نوع چاپ : سیلک

  نوع اتصال : جاچوب ، نوارحلقه ، واترپانچ

  دور دوزی:

 • پرچم ویژه نوروز

  جنس : ساتن

  ابعاد : سایزها ی افقی 120*70 140*80 150*90 و... سایزهای عمودی 2*1 3*1 4*1 و...تا ارتفاع 10متر بستگی به ارتفاع میله دارد.

  نوع چاپ : سیلک ، اسیدی ، دیجیتال

  نوع اتصال : جاچوب ، نوارحلقه ، واترپانچ

  دور دوزی: