محصولات

محصولات


 • پرچم رومیزی کشورها

  جنس : ساتن ، جیر

  ابعاد : 30 * 20

  نوع چاپ : سیلک و دیجیتال

  نوع اتصال : نوار و بند

  دور دوزی: ریشه دوزی

 • پرچم رومیزی کشورها (بدون ریشه)

  جنس : ساتن

  ابعاد : 20 * 10 - 30 * 20 - 25 * 15

  نوع چاپ : دیجیتال

  نوع اتصال : نوار و بند

  دور دوزی: برش لیزری

 • پرچم تشریفات کشورها

  جنس : ساتن ، جیر

  ابعاد : 150 * 90

  نوع چاپ : سیلک ، گل دوزی ، دیجیتال

  نوع اتصال : نوار و بند

  دور دوزی: ریشه دوزی

 • پرچم تشریفات لمینت کشورها

  جنس : ساتن یک رو

  ابعاد : 150 * 90

  نوع چاپ : دیجیتال

  نوع اتصال : نوار و بند

  دور دوزی: برش لیزری - ریشه کشی

 • پرچم اهتزاز کشورها

  جنس : ساتن ، ژرسه

  ابعاد : 150 * 90

  نوع چاپ : سیلک ، اسیدی ، دیجیتال

  نوع اتصال : جاچوب ، نوارحلقه

  دور دوزی: گان کشی

 • پرچم اتومبیل کشورها

  جنس : ساتن ، جیر

  ابعاد : 30 * 20

  نوع چاپ : سیلک ، دیجیتال

  نوع اتصال : جاچوب

  دور دوزی: گان کشی