دیدن محصول

میله اهتزاز بسیار بزرگ پرچم

  • Beyragh

مشخصات محصول

جنس پایه :

جنس میله : ورق آهن به صورت چند وجهی

رنگ پایه :

رنگ میله : ورق آهن به صورت چند وجهی

ابعاد پایه :

ابعاد میله : ارتفاع میله از 20 متر تا 60 متر

نحوه اتصال : صفحه پلیت - رول بولت

توضیحات محصول

میله اهتزاز بسیار بزرگ پرچم