دیدن محصول

پرچم ویژه ماه محرم

 • Beyragh
 • Beyragh
 • Beyragh
 • Beyragh
 • Beyragh
 • Beyragh
 • Beyragh
 • Beyragh
 • Beyragh
 • Beyragh
 • Beyragh
 • Beyragh
 • Beyragh
 • Beyragh
 • Beyragh
 • Beyragh

مشخصات محصول

جنس : ساتن

ابعاد : سایزها ی افقی 120*70 140*80 150*90 و... سایزهای عمودی 2*1 3*1 4*1 و...تا ارتفاع 10متر بستگی به ارتفاع میله دارد.

نوع چاپ : سیلک ، اسیدی ، دیجیتال

نوع اتصال : جاچوب ، نوارحلقه ، واترپانچ

دور دوزی:

توضیحات محصول

پرچم ویژه ماه محرم